تبلیغات
امام رضا
28صفر
28wtvvvvvvv
امام رضا
28صفر
28wtvvvvvvv

نشاني: خيابان انقلاب، خيابان دانشگاه، پلاك 132
صندوق پستي: 1147-13145   /    كد پستي 1314784198
روابط عمومي تلفكس: 66402440   /    تلفنخانه: 66414849 ـ 66402479

email: [email protected]

سازمان آگهي‌هاي روزنامه کاروکارگر:

66961702-66961690

سازمان شهرستانها وآگهی های خصوصی ودولتی شهرستانها:

66414847-66964951-66964958
 

آگهي‌هاي دولتي: 66469311
چاپ كارگر: 17ـ 66817316 [email protected]
توزيع تهران ، مؤسسه فرهنگي هنري راه زندگي- آدرس: ضلع شمال شرقي ميدان آزادي شماره 110


نامتان را وارد کنید:
 
آدرس پست الکترونیک:
 
سرویس مورد نظر را انتنخاب کنید:
 
موضوع پیام:
 
پیامتان را وارد کنید: